imkanlar
30
Kas 2016
Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği (KİMTET)

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

6-Mayıs-2017

Kimtet-Presentation