imkanlar
Freshman Admissions 

Academic Year

University Entrance Exam

Number of New Students Enrolled

Quantitative  Score

Rank

Min.

Max.

Min.

Max.

Average

2011-2012

480.786

493.606

23780

17860

21670

61

2012-2013

447.204

460.997

27189

20751

24215

67

2013-2014

415.311

456.516

28118

11679

24076

66

2014-2015

420.022

467.603

29080

10430

25121

62

2015-2016

404.277

435.093

29389

15733

25661

62

Kimya Müh. Kazanan Öğrenci Verilerine Göre Son 5 Yıllık ÖSYM Verisi
University Entrance Exam (OSYM) Scores and Ranks

Giriş Yılı
Year

Min.OSYM Puanı
Min.OSYM Score

Max.OSYM Puanı
Max.OSYM Score

Min.Başarı Sırası
Min.Rank

Max.Başarı Sırası
Max.Rank

Average Başarı Sırası
Average Rank

2017

424.14

444.108

30763

20491

27376

2016

432.617

487.751

30283

7531

26617

2015

404.277

435.093

29389

15733

25661

2014

420.022

467.603

29080

10430

25121

2013

415.311

456.516

28118

11679

24076Kimya Müh. OSYS Yerleştirme ile Gelen Öğrenci Sayıları/Chemical Eng. Freshman Admissions OSYS

Giriş Yılı/Year

Gelen Öğrenci Sayısı/Incoming Student Number

2017-2018 / Güz

71

2016-2017 / Güz

72

2015-2016 / Güz

62

2014-2015 / Güz

62

2013-2014 / Güz

66

2012-2013 / Güz

67

2011-2012 / Güz

61

2010-2011 / Güz

62

2009-2010 / Güz

93

2008-2009 / Güz

93Updated: 10.10.2017