imkanlar
Kimya Mühendisliğine Giriş Yapan Öğrenci Sayıları (Son 5 Yıl) 

Akademik
Yıl

Üniversiteye Giriş Sınavı

Yeni Kayıt Olan Öğrenci Sayıları

Kantitatif Skor

Sıralama

Min.

Max.

Min.

Max.

Ortalama

2011-2012

480.786

493.606

23780

17860

21670

61

2012-2013

447.204

460.997

27189

20751

24215

67

2013-2014

415.311

456.516

28118

11679

24076

66

2014-2015

420.022

467.603

29080

10430

25121

62

2015-2016

404.277

435.093

29389

15733

25661

62

Güncelleme: 20.06.2016

Academic Year

University Entrance Exam

Number of New Students Enrolled

Quantitative  Score

Rank

Min.

Max.

Min.

Max.

Average

2011-2012

480.786

493.606

23780

17860

21670

61

2012-2013

447.204

460.997

27189

20751

24215

67

2013-2014

415.311

456.516

28118

11679

24076

66

2014-2015

420.022

467.603

29080

10430

25121

62

2015-2016

404.277

435.093

29389

15733

25661

62